Barn och ungdomar har individuella sätt att reagera på olika situationer som kan uppstå i livet och har ibland svårt att reglera sina egna känslor och beteenden. Barn- och ungdomsterapi kan vara ett sätt att se på vad som ligger bakom dessa svåra känslor och hjälpa den unge och familjen att förstå och hantera både vardagsutmaningar och andra utmaningar från svåra livssituationer. Vi tar emot både den unge för enskild terapi och föräldrar för stöd.

Jag har många års erfarenhet av att hjälpa barn och unga – och deras familjer – med livsproblem som tar sig uttryck olika typer av psykisk ohälsa.

Jag har relevanta universitetsutbildningar med kompetens inom HBTQ, KBT, MBT, trauma, interpersonell psykoterapi (IPT) och psykodynamisk terapi (PDT).

Det gör att jag kan arbeta med olika typer av problematik så som:

  • Depressiva symptom
  • Isolering
  • Relationsproblem
  • Svårigheter i skolan
  • Ångest
  • Ätstörningar
  • Självskadebeteende
  • Trauma
  • Funderingar kring könsidentitet.

Kostnad för samtalsterapi, barn, individuellt: 950 kr / 50 min

Boka tid