Jag är legitimerad psykoterapeut, legitimerad hälso- och sjukvårdskurator samt sexualrådgivare med lång erfarenhet av att arbeta med vuxna personer med relationella svårigheter. Jag har också en lång erfarenhet av att arbeta inom barn- och ungdomspsykiatri, BUP, med tonårsbarn med komplex problematik och deras familjer. Många brukar beskriva mig som trygg, tillmötesgående och lätt att skapa en relation till.

Utbildningar

  • Psykoterapeut psykodynamisk inriktning, Stockholm universitet
  • Interpersonell psykoterapi IPT, Ericastiftelsen
  • Grundläggande pyskoterapiutbildning, psykodynamisk inriktning, Ericastiftelsen
  • Mentaliseringsbaserad terapiutbildning MBT, Högskolan SAPU
  • Klinisk sexologi, Marie Cederschiöld högskola
  • Barn och trauma, KI, Karolinska Institutet
  • HBTQ-utbildning, Region Stockholm
  • Socionomutbildning, Ersta högskola

Varmt välkommen att ta kontakt med mig!