Samtalskontakten utformas efter vad du som person behöver. Vi arbetar utifrån psykodynamisk grund (PDT), interpersonell psykoterapi (IPT) eller mentaliseringsbaserad psykoterapi (MBT) beroende på behov. Det kommer vi överens om tillsammans under bedömningssamtalen.

Vanliga skäl till att vilja gå i terapi individuellt är att man inte mår psykiskt väl. Det kan, till exempel vara:

  • Relationsproblem,
  • Anknytningsproblematik
  • Trauma bonding
  • Kommunikationssvårigheter
  • Trauma
  • Ätstörning
  • Oro och ångest
  • Nedstämdhet och depression
  • Koncentrationssvårigheter
  • Dålig sömn, med mera

Alla dessa problem är vanliga och många människor lider av dem utan att andra vet om det. Genom terapi kan man komma tillrätta med dessa svårigheter och komma vidare till ett bättre välbefinnande. I samtalsterapin får du en större förståelse för varför du mår på detta sättet, varför det blivit så och vad du ska göra för att få det bättre.

Hur ofta och länge man går är helt individuellt och väldigt olika. Många går lite oftare i början, men när man börjat förstå hur man ska komma vidare, blir samtalen successivt mer sällan. Det är något vi kommer att kommunicera om under terapin gång.

Kostnad för samtalsterapi, individuellt: 1 250 kr / 50 min

Boka tid