Som par- och relationsterapeut arbetar jag med anknytningsteori som grund. Anknytningen som man bär med sin från den tidigare relationerna i livet har stor betydelse för hur man hanterar de senare relationer genom livet. Jag arbetar dessutom med interpersonell psykoterapi (IPT) som fokuserar på relationerna och kommunikationssvårigheter mellan par.

Vanliga anledningar att söka stöd som par:

  • Lyssna på och tala med varandra på ett bättre sätt
  • Bryta icke-hjälpsamma samspelsmönster
  • Bättre förstå och acceptera sig själv och sin partner
  • Hantera svårigheter och problem
  • Otrohet
  • Hitta tillbaka till närhet och intimitet
  • Få hjälp med utmaningar i att hantera nya familjekonstellationer
  • Få hjälp med att avsluta en relation på ett respektfullt sätt.

Att arbeta med att förbättra  kommunikationen ökar både mental- och fysiskt  närhet vilket  är viktiga komponenter för en god relation.
Under parterapin undersöker vi tillsammans vad som utgör ett hinder för en god relation, exempelvis rädsla för att bli avvisad eller rädsla för att bli övergiven.
Vidare undersöker vi tillsammans de olika  strategierna som olika människor använder för att undvika att känna sårbarhet.

Kostnad för samtalsterapi, par: 1 650 kr / 90 min

Boka tid